Γεώργιος Κόκκαλης

: kokkalisg@hotmail.com

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου