Η ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ

Η ομάδα των συνεργατών μας - εξειδικευμένοι ιατροί, με πολυετή πείρα - αποτελεί εγγύηση για την αξιόπιστη παροχή των υπηρεσιών του πολυϊατρείου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ