Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και Cookies

Κρυπτογράφηση

Για την διασφάλιση της ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα στον server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα και στον επισκέπτη, χρησιμοποιείται SSL δημιουργώντας μία κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ τους, η οποία αποτρέπει την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες.

Πολιτική Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Το Πολυϊατρείο Santorini MedLife Clinic σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) είναι υποχρεωτική η τήρηση ιατρικού αρχείου, στο οποίο καταγράφονται τα εξής : Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διεύθυνση ασθενή, ημερομηνίες επίσκεψης, ενοχλήματα της υγείας του, λόγος της επίσκεψης, πρωτογενής και δευτερογενής διάγνωση ή αγωγή που ακολουθήθηκε, αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων. Το αρχείο αυτό τηρείται, σύμφωνα με το νόμο για χρονικό διάστημα 10 ετών μετά την τελευταία επίσκεψή σας.
 • Το προσωπικό του πολυϊατρείου τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.

Ως ασθενής αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας ("δικαίωμα στη λήθη"): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης δεκαετίας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο (π.χ. άλλον ιατρό).
 • Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, ο ιατρός οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα (π.χ. δίνοντας σας αντίγραφο του ιατρικού σας φακέλου) είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα σας (π.χ. αρνούμενος αίτημα διαγραφής, λόγω του ότι ο νόμος υποχρεώνει τον ιατρό να το διατηρήσει για 10 χρόνια) είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως ο ιατρός να απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα.

Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, το προσωπικό του πολυϊατρείου πιθανόν να κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να κάνει χρήση της πρόσβασης που παρέχεται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΗΔΙΚΑ προκειμένου να αντλεί πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό πάσης φύσεως συνταγογραφηθέντων φαρμάκων και εξετάσεων
 • Τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για την οργάνωση επόμενης επίσκεψης.
 • Επικοινωνία μαζί σας για διάφορες ενημερώσεις που αφορούν τις δραστηριότητες του ιατρείου

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι κάθε ιατρός ούτως ή άλλως δεσμεύεται από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας να διασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο και να προστατεύει τα στοιχεία των ασθενών του.

IP Addresses

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στην ιστοσελίδα.
Σε κάποιες περιπτώσεις κρατείται σε αρχεία καταγραφής του sever για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας και ενδέχεται να αξιοποιηθεί για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμη η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα, δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί - τηρούμενης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας - από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.
Οι διευθύνσεις IP που έχουν αποθηκευτεί σε αρχεία καταγραφής του server, διαγράφονται μετά την πάροδο 30 ημερών από την απόκτησή τους.
Τα Google Analytics που υπάρχουν στην ιστοσελίδα έχουν ρύθμιση για Anonymized IPs ώστε να μην μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του χρήστη μέσω της IP του και κρατάνε τα στατιστικά που συλλέγουν για 26 μήνες.

Επιπλέον Πληροφορίες

Σε περίπτωση που θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι επιπλέον σχετικά με την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας, μπορείτε να μας αποστείλετε e-mail απ’ευθείας ή να συμπληρώσετε μία φόρμα επικοινωνίας.

 

Γενικά για τα cookies

Η ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης του χρήστη αλλά και της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτές, και να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου τους. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ή στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχονται πληροφορίες στους χρήστες, αλλά επίσης επιτρέπουν να τους παρουσιάζεται διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, σε περιόδους που τρέχουν οι αντίστοιχες διαφημιστικές καμπάνιες.

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο λοιπόν, πέραν των cookies που χρησιμοποιεί, ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας και cookies από υπηρεσίες τρίτων, όπως για παράδειγμα:

 • για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (π.χ. analytics). Τα Google Analytics μας, κάνουν anonymize την ip σας, ώστε να μην ταυτοποιείστε μέσω αυτής.
 • για διαφημιστικούς σκοπούς (π.χ. μέσω google adwords ή facebook ads)
 • για μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής μέσω του ιστότοπου στο διαδίκτυο (π.χ. facebook, twitter, instagram, pinterest, google+, skype, linkedin, κλπ)
 • για ενσωμάτωση βίντεο και χαρτών (π.χ. youtube, vimeo, χάρτες Google κλπ)
 • για βοηθητικά εργαλεία που δύναται να χρησιμοποιηθούν (π.χ.  Live Chat)


Κατηγορίες cookies

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 • Αναγκαία Cookies. Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του και περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης. 
 • Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, ώστε να μπορεί να σας παρουσιάζεται ευκολότερα το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει. 
 • Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας 
 • Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. 
 • Cookies Analytics. Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε. 


Cookies τρίτων και Google
cookies 

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα. 

Δύναται επίσης να αξιοποιηθούν τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα, για επαναληπτικό μάρκετινγκ. 

Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome, firefox edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του. 

Λειτουργίες του Google Analytics, δύναται να χρησιμοποιηθούν για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ. επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κλπ). Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό. 

Η ιστοσελίδα και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να χρησιμοποιούν μαζί cookie (όπως το cookie του Google Analytics) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων. Η ιστοσελίδα δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

 

Απενεργοποίηση cookies

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies της ιστοσελίδας από την αντίστοιχη επιλογή που θα βρείτε σε κάθε σελίδα της ιστοσελίδας μας, αλλά και τα cookies τρίτων από τις ρυθμίσεις του browser σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του browser σας.


Επιπλέον πληροφορίες

Σε περίπτωση που θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι επιπλέον σχετικά με την πολιτική των Cookies της ιστοσελίδας, μπορείτε να μας αποστείλετε e-mail απ’ευθείας ή να συμπληρώσετε μία φόρμα επικοινωνίας.